Technipelago AB

Bokningsvillkor

Nedan kan du läsa våra bokningsvillkor för utbildningar i Technipelagos regi. Läs noga igenom villkoren innan du bokar en utbildning för dig eller dina kollegor.

Bokning

Bokning sker via vår hemsida www.technipelago.se eller genom att maila info@technipelago.se. Bokningarna behandlas i den ordning de kommer till oss. Bokningen är bindande.

Bekräftelse

När du bokar via hemsidan får du direkt en bekräftelse på att bokningen är mottagen. Några dagar efter att du har bokat dig får du en bekräftelse via e-post där vi bekräftar din plats på utbildningen.

Faktura

Fakturan på kursavgiften skickas normalt fem veckor innan kursen startar och ska vara betald före kursstart. I kursavgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe samt kursdokumentation. Mervärdesskatt tillkommer.

Kallelse

Som en extra påminnelse får du en kallelse en vecka innan kursen startar.

Om du får förhinder

Om du får förhinder bör du snabbt ändra din bokning.

Ombokning

Om du vill boka om till ett annat kurstillfälle kostar detta ingenting fram till tre veckor innan kursen startar. Efter det tar vi en administrationsavgift på 500 kronor. Boka därför om i god tid!

Sjukdom

Kan du inte medverka på kursen p.g.a. sjukdom kan ombokning till annat kurstillfälle ske utan kostnad.

Avbokning

  • Fram till 4 veckor före kursstart: Avbokning kostar ingenting.
  • 4-1 vecka före kursstart: Du debiteras 25 % av kursavgiften.
  • Senare än en vecka före kursstart: Du får betala hela kursavgiften.

Ett alternativ till avbokning är att någon annan går i ditt ställe.

Inställd eller framflyttad utbildning

Vi försöker in i det längsta att inte ställa in en kurs, men vid oförutsedda händelser så som sjukdom, force major eller lågt deltagarantal, händer det att vi kan bli tvungna att ställa in eller flytta fram en kurs.

Technipelago AB förbehåller sig därför rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid, dock senast 10 dagar innan kursstart.

Övernattning

Vi har avtal med Djurönäset som ger dig som kursdeltagare ett fördelaktigt pris på övernattning inklusive middag och frukost. Kontakta oss om du vill bo på Djurönäset så hjälper vi dig med bokningen.